Ing. Ľubomír VrľákPoľovníctvo

Príprava dokumentácie podľa nového zákona o poľovníctve:
- k uznávaniu poľovného revíru
- k zhromaždeniu vlastníkov poľovných pozemkov
- k zmene hranice poľovného revíru
- k zmluve vlastníkov spoločného poľovného revíru
- k zmluve o užívaní poľovného revíru
- vypracovanie projektov zverníc a bažantníc


Lesnícke služby

- lesnícke činnosti
- činnosti odborného lesného hospodára
- nákup a predaj dreva


Pozemkové úpravy

- projektovanie pozemkových úprav
- projektovanie jednoduchých pozemkových úprav

O mne

Status:
projektant,živnostník

Vzdelanie:
Technická univerzita Zvolen, lesnícka fakulta

ďalšia kvalifikácia:
Oprávnenie podľa Vyhl.MPVŽ 155/1991 Zb. na projektovanie a vykonávanie pozemkových úprav Osvedčenie podľa zák. 100/1977 Zb. na výkon činnosti odborného lesného hospodára

obdobie lokalita subjekt pozicia popis
1992-1997 Piešťany Lesoprojekt Zvolen projektant Projektovanie - lesnícke mapovanie, hospodárska úprava lesov, prieskum ekológie lesa Riešenie obnovy vlastníctva k pozemkom - ZRPS zak.330/91 Zb., ROEP zak. 180/95 Z.z.
1997-2001 Bratislava Pentas s.r.o. projektant Riešenie obnovy vlastníctva k pozemkom - ZRPS zak.330/91 Zb., ROEP zak. 180/95 Z.z. Riešenie projektov PÚ, kataster a iné
2001-2003 Hlohovec OÚ-odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva radca Štátny dozor pre oblasť lesného hospodárstva a poľovníctva
od 2004 Červeník   živnostník projektant realitný maklér Projektovanie pozemkových úprav, výkon činnosti odborného lesného hospodára, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Referencie

Kontakt:

Adresa
VRLÁK, s.r.o.
Pribinova 471/102
Hlohovec 920 01

IČO
48118044

Telefón
+421 903 44 88 50

Email
vrlak@vrlak.sk
vrlakova@vrlak.sk